Προετοιμασία παράλληλα με το σχολείο

Το παράλληλο πρόγραμμα Foundation απευθύνεται σε μαθητές που έχουν σαν προτεραιότητα την εισαγωγή τους σε Βρετανικό πανεπιστήμιο. Προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα εναλλακτικά σχολικά προγράμματα όπως το IB. Πρώτον, οι μαθητές παίρνουν το απολυτήριο Λυκείου - ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί στο μέλλον και καλό θα ήταν να έχετε αυτό που ξέρει όλη η Ελλάδα. .Δεύτερον, το πρόγραμμα ξεκινά είτε στην Γ' Λυκείου είτε στην Β' Λυκείου (και λειτουργεί παράλληλα με την φοίτηση στο Λύκειο - απλά αντί για φροντιστήριο πανελλαδικών κάνετε foundation ή A-levels). Τρίτον, είναι κατά πολύ φθηνότερο. (4.400 Euro για το Foundation σε σχέση με τουλάχιστον 20.000 Euro για τα δύο έτη του IB). Το παράλληλο Foundation ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και διδάσκεται σε δύο απογεύματα καθώς και το Σάββατο κάθε εβδομάδας μέχρι τα τέλη Μαίου. Συνεχίζεται ακριβώς το ίδιο και στην Γ Λυκείου. Για όσους κάνουν το παράλληλο πρόγραμμα σε ένα έτος τα μαθηματα είναι απογευματινά σε καθημερινή βάση και η διδασκαλία ολοκληρώνεται στα τέλη Μαίου.

Σημειωτέον ότι εκτός από το ότι το πρόγραμμα εξασφαλίζει την εισαγωγή σας σε φημισμένα πανεπιστήμια διότι έχουν εγγυημένη προσφορά θέσης οι σπουδαστές είναι καλά προετοιμασμένοι για τις σπουδές τους επειδή διδάσκονται ακαδημαικά μαθήματα στην Αγγλική και έτσι αποκτούν μεγάλη εξοικείωση που θα τους βοηθήσει στην γρήγορη ένταξή τους στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία.

Επειδή ορισμένοι διαδίδουν ότι τα Βρετανικά πανεπιστήμια ζητούν απαραιτήτως το απολυτήριο σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Το απολυτήριο και μάλιστα το πανελλαδικώς εξεταζόμενο απολυτήριο ζητείται από ορισμένα πανεπιστήμια όταν ο υποψήφιος δεν διαθέτει παρά μόνο το απολυτήριο. Με το παράλληλο πρόγραμμα Foundation ή A-levels ο υποψήφιος σπουδαστής δεν χρειάζεται το απολυτήριο για εισαγωγή σε Βρετανικά πανεπιστήμια.