Τι λένε οι μαθητές μας

Kretsis

"Το επίπεδο διδασκαλίας και η καθοδήγηση για το μέλλον μου ήταν εξαιρετικό και πολύ διαφορετικό από ότι περίμενα. Σε δύο χρόνια από την έναρξη των σπουδών μου βρήκα θέση πρακτικής στην Rolls-Royce."

Άρης Κρέτσης , Mechanical Engineering, University of Bath