Τι λένε οι μαθητές μας

Maniki

"Οι καθηγητές στο Foundation μου συμπαραστάθηκαν σε όλες τις δύσκολες αποφάσεις. Δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς την υποστήριξη τους. "

Αναστασία Μανίκη ,Ψυχολογία,, University of Reading