Page 3 - FC Prospectus 2015
P. 3


πρόλογος
Η υψηλή ποιότητα των σπουδών στην Βρετα-
νία είναι γνωστή σε όλους. Ίσως λιγότερο
γνωστές είναι οι πολλές ευκαιρίες καριέρας
που ανοίγονται στους αποφοίτους οι οποίοι
είναι πραγματικά έτοιμοι να εργαστούν και να
διαπρέψουν όπου υπάρχουν καλύτερες συν-
θήκες. Είναι πράγματι πολλά τα ευεργετή-
ματα που θα αποκομίσετε από τις σπουδές
σας στην Αγγλία. Η αυτοπεποίθηση, ή υπευ-
θυνότητα και η άνεση στην χρήση της Αγγλι-
κής γλώσσας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία
στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργα-
απαραίτητες γνώσεις και να δημιουργήσουμε
σίας επιστημόνων.
τις καλύτερες συνθήκες για να επιτύχετε τον
Είχα την τύχη να σπουδάσω και να ζήσω στόχο σας.
στην Βρετανία και να διαπιστώσω από
Δρ. Δημήτρης Βαλσάμης, Διευθυντής
πρώτο χέρι όλα αυτά τα πλεονεκτήματα των
σπουδών που προσφέρει αυτή η χώρα. Σή-
μερα είμαι περήφανος που βοηθώ νέους αν-
κολλέγιο;
θρώπους να κάνουν αυτό το σπουδαίο βήμα
στην ζωή τους. Ο όρος “κολλέγιο” συχνά συνδέεται με ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια που προσφέρουν πανεπιστη-
Στο Foundation College απευθυνόμαστε σε
μιακού επιπέδου σπουδές και τίτλους. Το
εσάς που επιδιώκετε να δημιουργήσετε καλύ-
τερες προϋποθέσεις για το μέλλον σας. Είμα- Foundation College, δεν προσφέρει πτυχία,
στε απόλυτα εξειδικευμένοι στην αλλά μέσω των προγραμμάτων του προετοι-
προετοιμασία και στην τοποθέτηση μαθητών μάζει τους σπουδαστές και μεριμνά για την ει-
σε Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέροντας σαγωγή τους σε Βρετανικά πανεπιστήμια. Ο
όχι μόνο προπαρασκευαστικά προγράμματα όρος “College” σε μας έχει την έννοια του ιδρύ-
αλλά και όλη την απαιτούμενη υποστήριξη ματος που παρέχει προπανεπιστημιακή εκπαί-
για να κάνετε αυτό το σημαντικό βήμα. Οι συ- δευση (όπως χρησιμοποιείται και στην Αγγλία)
νεργάτες μου και εγώ δίνουμε τον καλύτερο και δεν υπονοεί την παροχή αυτοτελούς ανώ-
μας εαυτό για να σας εφοδιάσουμε με τις
τατης εκπαίδευσης.
   1   2   3   4   5   6   7   8